Kategorie

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.

Chtěli bychom vás tímto informovat  o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu  s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Monika Hrdá, Miletínky čp. 4, Prachatice, zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

  • Objednání zboží – pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely doručení objednaného zboží. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

 

  • Nabídky zboží – údaje(jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky.  Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno.

 

  • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníku , k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivního účtu a po dobu 5 let od ukončení nákupu produktu. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zemezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na chpmiletinky@gmail.com